AUH MOTION main menu

Home About Services Testimonial Contact findvej
Cinque Terre

Udmeldelse

Medlemsskab


Adgang til motionsrum foretages med ID-kort.
Hvis ID-kortet ikke virker kan det skyldes defekt kort eller manglende betaling.
Ved mere end 3 måneders manglende betaling lukkes kortet automatisk.

Genåbning af kort sker ved henvendelse til kontoret
og medfører et åbningsgebyr på 50 kroner, som skal betales kontant. Ved defekt ID-kort kontaktes bestyrelsen.
Medlemsskab gælder kun for ansatte på Århus universitetshospital, Skejby.
Det koster 25 kroner pr måned at være medlem.
Kontingentet trækkes automatisk over lønnen hver måned.
Personligt ID-kort giver adgang til motionsrummene.
Kortene åbnes senest 5 dage efter tilmelding.
Kontorets åbningstider er onsdag i lige uger fra 14.30 til 15.15.

SAK kontoret ligger i kælderen på Århus

Universitetshospital Skejby, på hovedkorridoren ved vægskilt G103.